Oryginał na 20 lat 15.000 zadowolonych klientów od 100,- € darmowa wysyłka

Polityka anulowania rezerwacji

NOTATKĘ Z WYPRZEDZENIEM, KTÓRA JEST DLA NAS OSOBIŚCIE WAŻNA
 
Jako klient dajesz nam swoje zaufanie, doceniamy to.

W związku z tym w tym miejscu jest to wyraźna wskazówka:

Nigdy nie sprzedamy ani nie wynajmiemy Twojego nazwiska i adresu. Chcielibyśmy, abyście mogli nam zaufać pod tym i każdym innym względem, ponieważ to zaufanie i wasze zadowolenie będzie nadal zabezpieczać naszą egzystencję jako firmy średniej wielkości.


Informacje dla konsumentów

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Instrukcja cofnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszliście w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas: Gutsmiedl Natur-Produkte GmbH, c/o B-Logistik GmbH, Viktor Haksteter, Nordring 3-5, 59320 Ennigerloh, Tel: 02524/91 14 28, Fax: 02524/91 14 22, Mail: viktor.haksteter@b-logistik.de poprzez wyraźne oświadczenie (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na tej stronie internetowej w sekcji Serwis "Formularz odstąpienia od umowy" lub wysłać do nas inne wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Konsekwencje cofnięcia
Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Muszą Państwo zwrócić towar bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy: Gutsmiedl Natur-Produkte GmbH, c/o B-Logistik GmbH, Viktor Haksteter, Nordring 3-5, 59320 Ennigerloh, Tel: 02524/91 14 28, Fax: 02524/91 14 22, Mail: viktor.haksteter@b-logistik.de. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli wyślecie Państwo towar przed upływem czternastodniowego terminu. Za ewentualną utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów - dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja podlega indywidualnemu wyborowi lub ustaleniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb, - dotyczących dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony, - dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostawie, - dotyczących dostawy towarów, w przypadku dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na który przedsiębiorca nie ma wpływu, - w przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostawie, - w przypadku dostawy gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

Status: 22.05.2018

Wyświetlony