Oryginał na 20 lat 15.000 zadowolonych klientów od 100,- € darmowa wysyłka

Ochrona danych

NOTATKĘ Z GÓRY, KTÓRA JEST DLA NAS WAŻNA
Jako klient dajesz nam swoje zaufanie, doceniamy to.
Dlatego też w tym miejscu wyraźna uwaga: Nigdy nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twojego nazwiska i adresu.

Chcielibyśmy, abyście mogli nam zaufać pod tym i każdym innym względem, ponieważ to zaufanie i wasze zadowolenie będzie nadal zabezpieczać naszą egzystencję jako firmy średniej wielkości.

Po otrzymaniu zawiadomienia prawnego
Polityka prywatności
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dlatego też ściśle przestrzegamy przepisów niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Poniżej zostaną Państwo poinformowani o rodzaju zbieranych danych i celu ich wykorzystania:
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.
Jak gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.
1. przesyłanie danych / rejestracja danych
Gdy użytkownik odwiedza tę stronę, serwer internetowy automatycznie zapisuje pliki dziennika, których nie można przypisać do konkretnej osoby. Dane te obejmują na przykład typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP komputera żądającego, datę i godzinę dostępu do żądania serwera oraz żądanie pliku od klienta (nazwa pliku i adres URL). Dane te są gromadzone wyłącznie do celów oceny statystycznej. Nie jest on przekazywany osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów.
Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.
2. wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych informacji, np. w ramach zapytania. O ile nie ma niezbędnych powodów w związku z transakcją handlową, mogą Państwo w każdej chwili odwołać uprzednio udzieloną zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną lub faksem). Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że ich przekazanie jest wymagane przez prawo.
Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.
Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.
3. informowanie, modyfikowanie i usuwanie Państwa danych
Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo w każdej chwili zapytać nas na piśmie, czy i jakie dane osobowe są u nas przechowywane. Natychmiast otrzymasz odpowiednie powiadomienie.
4. bezpieczeństwo Państwa danych
Udostępnione nam Państwa dane osobowe zostaną zabezpieczone poprzez podjęcie wszelkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że są one niedostępne dla nieupoważnionych osób trzecich. Przy przesyłaniu bardzo wrażliwych danych lub informacji, zaleca się korzystanie z usług pocztowych, ponieważ pełne bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane przez pocztę elektroniczną.

5. uwaga na temat Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google").  Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o nim danych w sposób i w celach opisanych powyżej.
6. ciasteczka
Na niektórych naszych stronach używamy tzw. "session cookies", aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych stron internetowych. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym tylko na czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej i są usuwane po zamknięciu przeglądarki, w zależności od ustawień programu przeglądarki. Te pliki cookie nie pobierają żadnych informacji o użytkowniku zapisanych na jego twardym dysku i nie mają wpływu na jego komputer lub pliki. Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak dezaktywować zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o ich wysyłaniu.
7. zmiany w niniejszej polityce prywatności
Od czasu do czasu będziemy aktualizować tę politykę, aby chronić Twoje dane osobowe. Powinieneś od czasu do czasu przeglądać tę politykę, aby być na bieżąco informowanym o tym, jak chronimy Twoje informacje i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania i/lub udostępniania nam danych osobowych, które nam Państwo podają, powiadomimy Państwa o tym poprzez umieszczenie wyraźnego powiadomienia na stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez naszą stronę kontaktową.
Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych
Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe, wykorzystamy je wyłącznie w celu technicznej administracji naszych stron internetowych oraz spełnienia Państwa życzeń i wymagań, w szczególności w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim, chyba że
- jest to niezbędne do celów realizacji umowy. Na przykład, przy zamawianiu produktów może być konieczne przekazanie przez nas Państwa osobistego/firmowego nazwiska do naszych zewnętrznych usługodawców.
- jest to konieczne do celów rozliczeniowych.
- wcześniej się na to zgodziłeś.
Użytkownik ma prawo do odwołania takiej zgody ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie.
Dane osobowe zostaną usunięte,
- jeśli cofniesz swoją zgodę na przechowywanie.
- Państwa wiedza nie jest już wymagana do realizacji celu przechowywania lub
- ich przechowywanie nie jest dozwolone z innych powodów prawnych
- a przechowywanie danych osobowych nie jest wymagane do celów komercyjnych, np. do celów księgowych.
Porady dotyczące bezpieczeństwa
- Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania Państwa danych osobowych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich ani dla ogółu społeczeństwa. Jeśli w ramach tej oferty wywołasz strony i/lub pliki i zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych o sobie, lub jeśli chcesz skontaktować się z nami przez e-mail, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że poufność przekazywanych informacji nie może być w pełni zagwarantowana przez ten kanał komunikacji, ponieważ dane te mogą być odczytane lub nawet sfałszowane przez osoby nieupoważnione. Dlatego zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie pocztą. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Notatka dotycząca właściwego urzędu

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest
Gutsmiedl Nature Products GmbH
Landsberger Strasse 302
D-80687 München
Telefon: 08441/87 99 737
E-mail: info@bitterkraft.de
Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz
cofnąć każdą udzieloną już zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa
przeglądarkę od "http://" do "https://" i przez symbol blokady w linii przeglądarki.
Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej
Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek podania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności. Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.
W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec listów reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki logów serwera
Dostawca tych stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:
- Typ i wersja przeglądarki
- Zastosowany system operacyjny
- URL odsyłacza
- Nazwa hosta komputera dostępowego
- Czas żądania serwera
- Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.
Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane zostaną pobrane z
formularz zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które podajesz tam w celu przetworzenia
oraz w przypadku pytań uzupełniających przechowywanych u nas. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest zatem wyłącznie
Podstawa Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz wycofać tę zgodę w każdej chwili
Odwołany. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia. Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie
Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji. W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub koniecznych zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób. Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.
Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub obciążenia go kosztami. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, dealerów i wysyłki towarów
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w zakresie
Przetwarzanie umów jest konieczne, na przykład dla przedsiębiorstw, którym powierzono dostawę towarów lub dla instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Transmisja danych po zawarciu umowy o świadczenie usług i dostarczenie treści cyfrowych
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w zakresie
przetwarzanie umów jest konieczne, np. dla instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Newsletter

Dane do biuletynu
Ogólnie rzecz biorąc, nie wysyłamy newsletterów.
Jednakże, oto informacja prawna: Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy adresu e-mail od Ciebie oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są dobrowolne lub są jedynie dobrowolne. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez użycie linku "wypisanie się" z newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają przez to nienaruszone.

Dostawca usług płatniczych PayPal
Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.ŕ.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal"). Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem systemu PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do systemu PayPal.
Przekazanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO
(zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

Wyświetlony