Oryginał na 20 lat 15.000 zadowolonych klientów od 100,- € darmowa wysyłka

Formularz wycofania

Formularz unieważnienia próbki

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.
Do Gutsmiedl Natur-Produkte GmbH, c/o B-Logistik GmbH, Viktor Haksteter, Nordring 3-5, 59320 Ennigerloh, Tel: 02524/91 14 28, Fax: 02524/91 14 22, Mail: viktor.haksteter@b-logistik.de.

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*) /świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta(-ów)_________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej) ____________________________________________________________________

Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

Status: 05/22/2018

Wyświetlony